Cennik
Strona tłumaczenia poświadczonego (przysięgłego) obejmuje 1125 znaków ze spacjami według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.
Strona tłumaczenia zwykłego – 1800 znaków ze spacjami

Ceny brutto
Tłumaczenia poświadczone (przysięgłe)
z języka polskiego na ukraiński 72 zł
z języka ukraińskiego na polski 59 zł
terminologia specjalistyczna, ekspres, większe zlecenia – wycena indywidualna

Tłumaczenia zwykłe
z języka polskiego na ukraiński 72 zł
z języka ukraińskiego na polski 59 zł
z języka rosyjskiego na polski 45 zł
terminologia specjalistyczna, ekspres, większe zlecenia – wycena indywidualna

Tłumaczenia ustne
wycena indywidualna
 © Leszek Szała